Mám nárok na odpočítanie DPH ?

Mnoho podnikateľov sa nás pýta či byť v postavení platcu DPH alebo nie. Neexistuje všeobecné odporúčanie pre všetkých. Každá podnikateľská činnosť je svojím spôsobom jedinečná, a preto postavenie platiteľa DPH môže byť pre jedného výhodné, pre ďalšieho nutné a pre tretieho môže znevýhodňovať. Ešte pred tým ako podnikateľ začne uvažovať nad možnosťou stať sa platiteľom DPH, mal by poznať § 49 Zákona o DPH.

 

Uvedený paragraf pojednáva o nároku na odpočítanie DPH. Ak má niekto z čitateľov nejasnosti v základnom pochopení fungovania princípov dani z pridanej hodnoty, odporúčame prečítať si článok ešte z roku 2015, kde vysvetľujeme fungovanie princípu DPH. Samotný § 49 je jeden z najzaujímavejších z pohľadu podnikateľov, pretože sa jedná o nárok na odpočítanie DPH z nakupovaných tovarov a služieb.

 

Kedy vzniká platiteľovi DPH nárok na odpočítanie ?

 

1. Nárok na odpočítanie DPH vzniká ak je DPH voči slovenskému podnikateľovi uplatnená iným platiteľom DPH na Slovensku za dodané tovary a služby.

 

2. Nárok na odpočítanie DPH vzniká slovenskému platiteľovi DPH aj v prípade kúpy tovarov od iných podnikateľov z krajín EÚ, ak je miesto dodania na Slovensku – intrakomunitárne dodanie.

 

3. Nárok vzniká aj pri prijatí služieb z krajín EÚ kedy dochádza k samozdaneniu.

 

4. Nárok vzniká tiež pri dovoze tovarov z tretích krajín pri zaplatení dane colnému úradu.

 

Podmienkou pre vznik nároku na odpočítanie DPH je uskutočnenie dodania, teda musí dôjsť ku vzniku daňovej povinnosti. Vznik daňovej povinnosti nastáva dodaním tovaru alebo služby medzi kupujúcim a predávajúcim. Aby mohlo dôjsť k preukázaniu takéhoto obchodu musí byť preukázaný dokladom na oboch stranách. Samotný doklad však nemusí byť pri preukazovaní postačujúci.

 

Nárok na odpočítanie vzniká podnikateľovi najskôr v zdaňovacom období kedy dôjde ku vzniku daňovej povinnosti, ale najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka. Pozor ak obchodujete s dodávateľom, ktorý nie je dôveryhodný a on neprizná svoju daňovú povinnosť, pri vzniku nároku na odpočítanie DPH často tento nárok daňový úrad pozastaví. Následne si vyžiada z oboch strán preukázanie dokladov, prípadne vykoná hlbšiu kontrolu.

 

Netreba zabúdať, že základnou podmienkou je použitie tovaru alebo služby na svoje podnikanie. Ak je preukázané, že tovary alebo služby boli použité aj na osobnú spotrebu, nevzniká nárok na odpočítanie DPH v plnom rozsahu, ale dochádza k pomernému uplatneniu. Pozor aj pri dodaní služieb oslobodených od DPH.

Aké sú vaše skúsenosti s uplatňovaním nároku na odpočítanie? Stretli ste sa s nejakými komplikáciami zo strany zákona?

Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ účtovnej spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Mateja Bela so špecializáciou na malé a stredné podniky. Odborne sa venuje problematike účtovníctva. Je autorom mnohých článkov o daňovej problematike. Vo voľnom čase sa rád venuje športu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *