Podvojné účtovníctvo

V slovenskom podnikateľskom prostredí evidujeme za predchádzajúce roky pokles živnostníkov a zvyšovanie počtu obchodných spoločností. Každá obchodná spoločnosť vystupuje ako právnická osoba a je zapísaná v obchodnom registri SR. Všetky obchodné spoločnosti majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo a dodržiavať všetky legislatívne povinnosti. Mnohé obchodné spoločnosti sú často jedno-osobové firmy, ktoré nemajú ekonomické alebo účtovné oddelenie. Preto je rozumnejšie a často aj výhodnejšie zveriť vedenie podvojného účtovníctva do rúk odborníkov a nelámať si nad ním hlavu.

Najrozšírenejšou formou obchodných spoločností je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). U nás vo firme Ekonoom.sk tieto trendy sledujeme, a preto ponúkame vedenie podvojného účtovníctva pre menšie aj väčšie spoločnosti. Nerozlišujeme, či ste vo firme sám alebo je vás viac, nezáleží na tom, či máte nižší kapitál alebo vysoké obraty, naše účtovné služby zohľadňujú len množstvo úkonov, ktoré treba vykonať pre správne a úplné vedenie podvojného účtovníctva vo vašej firme.

Naše skúsenosti hovoria, že najlepšie je spracovávať podvojné účtovníctvo priebežne počas celého roka bez rozdielu, či ste platcami DPH alebo nie ste. Vždy tak dokážeme predpokladať podľa priebehu výnosov a nákladov daňové povinnosti, a preto vás nemusí čakať na konci roka nepríjemné prekvapenie. Na základe údajov dokážeme vypracovať účtovné prehľady, z ktorých dokážeme spoločne optimalizovať priebeh nákladov a ovplyvniť tak daňovú povinnosť.

 

Cenník podvojného účtovníctva pre spoločnosti

Počet zápisov mesačne Neplatca DPH Kvartálny platca DPH Mesačný platca DPH
0 – 50 100,00 ,- € 135,00 ,- € 155,00 ,- €
51 – 100 130,00 ,- € 170,00 ,- € 200,00 ,- €
101 – 200 160,00 ,- € 205,00 ,- € 245,00 ,- €
201 – 300 190,00 ,- € 240,00 ,- € 290,00 ,- €
301 – 400 220,00 ,- € 275,00 ,- € 335,00 ,- €
Viac ako 401 Dohodou Dohodou Dohodou